שימוש בבעלי חיים בישראל ובאירופה

שימוש בבעלי חיים בישראל ובאירופה
(מנתוני המועצה לניסויים בבעלי חיים, אנו מודים לד"ר זלינה בן גרשון, משרד הבריאות, על הנתונים).

שימוש בבע"ח למחקר במדינת ישראל שנת 2012:

http://www.health.gov.il/Services/Committee/animax/Documents/animalUse2012.pdf

דו"ח תקופתי של המועצה לניסויים בע"ח פברואר 2011:

http://www.health.gov.il/PublicationsFiles/d14022011.pdf

שימוש בבעלי חיים לניסויים בישראל בשנים 1999-2002

tables1

שימוש בבעלי חיים גדולים בישראל ובאירופה בשנת 2001

tables2

שימוש בבעלי חיים בישראל ובאירופה בשנת 2001

tables3

אישורים לניסויים בבעלי חיים בישראל בשנים 2001-2002

שנה 2001 2002
מספר אישורים 937 1525