מכשילי הרפואה/ ארז רז

תערובת של טענות מופרכות ומוגזמות, אי-הבנה וצביעות מניעה את ההתנגדות לשימוש בבעלי חיים במחקר הרפואי ובפיתוח תרופות. האם יש סיכוי לשיח רציונלי, שגם יקטין את סבלם של בעלי החיים?

ארז רז

מכשילי הרפואה