ניסויים בבעלי חיים: בעד ונגד

בעד הניסויים

בעד ניסויים

  • איכות החיים של בני האדם המשתמשים וצורכים מדי יום מוצרים שונים ללא חשש, מובטחת ביודענו כי חומרים אלו נוסו ונמצאו בטוחים לשימוש.
  • ניסויים בבעלי חיים נערכים למען שיפור איכות החיים והבריאות של כולנו.
  • המחקר הביו-רפואי הבסיסי חיוני לשם פיתוח תעשיית התרופות והביוטכנולוגיה, הדרושים לשם הבטחת הקידמה הרפואית של מדינת ישראל.
  • ניסויים בבעלי חיים שימשו לאורך השנים לפיתוח תרופות וטיפולים רפואיים ותרמו רבות להעלאת תוחלת החיים ולשיפור איכות החיים של כולנו.

נגד הניסויים

ארגונים המתנגדים לניסויים בבעלי חיים דורשים לעצור את הניסויים לחלוטין, גם במחיר של פגיעה בקידום לשמירה על בריאות הציבור ועצירת פיתוח התרופות.

ארגונים אלה פונים לציבור ולנבחריו בשם שמירה על רווחת בעלי חיים ומניעת צער וסבל מהם, דרישות שהחוק ויישומו כבר מבטיחים. הקיצוניים שבהם אינם מסתפקים במניעת הסבל, אלא ביטול ניסויים בבעלי חיים מבלי להתחשב בפגיעה הוודאית בבריאות האדם כתוצאה מכך.

"……. המאבק למענם (של בעלי חיים) הוא חלק ממאבק רחב יותר למען צדק חברתי……. אחת המשמעויות של המונח זכויות היא שכל פרט חשוב, וכי מי שמציל נפש אחת – כאילו הציל עולם מלא." (עו"ד יוסי וולפסון, "לוחם זכויות בעלי חיים, ובני האדם שביניהם")

בין דרישות העמותות כפי שעולות בהצעות החוק השונות:

  • איסור על ייבוא וייצוא בעלי חיים לצרכי ניסויים, בידודה של מדינת ישראל תוך מניעת שיתוף פעולה בינלאומי שהוא הכרחי בתחומי המדע.
  • איסור על ניסויים בבעלי חיים שונים
  • שינוי מבנה המועצה הארצית לניסויים כך שכ- 23% מחבריה יהיו מקרב עמותות המתנגדות לניסויים בבעלי חיים.
  • מינוי שופט לראשות המועצה – למרות שאין למועצה שום פעילות שיפוטית והתפקיד דורש ידע מקצועי והבנה טובה של המחקר הביו-רפואי.
  • איסור המתה שלא לתכלית ראויה – המתה לצרכי מזון ראויה אבל ניסויים לא יחשבו כתכלית ראויה.
  • חובת התייעצות – הכפפת כל מי שמגדל בעלי חיים וחשיפת כל מידע בפני מי אגודות למען זכויות בעלי חיים, חסרי כל ידע בסיסי בתחום.

דעה מורחבת: ניסויים בבעלי חיים בעד ונגד