החוק בישראל

חוק צער בעלי חיים (ניסויים בבע"ח), שחוקק ב-1994 המסדיר את ביצוע הניסויים בבעלי חיים  במדינת ישראל, מבוסס על עקרונות עצ"ה המקובלים בכל ארצות התרבות ((3 Rs :

עידון (Refinement) – הקפדה על רווחת חיות הניסוי ומזעור סבלן, כולל תנאי אכסון ותזונה המבטיחים את רווחת החיות, העשרת סביבתן, טיפול וטרינרי נאות  ושימוש בחומרי הרדמה ואלחוש.

צמצום (Reduction) – הקטנה, ככל האפשר ומבלי לפגוע באמינות המחקר, של מספר החיות בכל ניסוי.

המרה (Replacement) – במידת האפשר, מעבר לשימוש בחלופות טכנולוגיות לבעלי חיים – תרביות רקמה, הדמיות מחשב

יישום החוק ועקרונותיו מאזנים כראוי את הכורח בניסויים ביו-רפואיים, את רגשות החמלה האנושיים וחובת מניעת הצער מבעלי החיים לשם קידום מדעי הביו-רפואה ומציאת מזור והקלת הסבל לרווחת אדם וחיה.