חלופות

על-פי חוק צער בעלי-חיים (ניסויים בבעלי-חיים), התשנ"ד-1994,לא יינתן היתר לעריכת ניסויים בבעל חיים אם אפשר להשיג את מטרת הניסוי בדרכים חלופיות סבירות. המועצה לניסויים בבעלי-חיים דנה בנושא רבות ואף מינתה וועדות שתפקידן לבחון חלופות ולהציע אותן לחוקרים.

סוגי חלופות לניסויים בבעלי-חיים

מחקר וניסוייםא) אין משתמשים בבעלי-חיים כלל, אלא בתאים וברקמות הגדלים בתרבית. הבעיה היא שבתרבית תאים לא נוכל לדעת כיצד חייה שלמה (או בן-אדם) תגיב למתן תרופה חדשה או שימוש בהתקן ביו-רפואי, מאחר ובחייה שלמה ישנם סוגי רקמות ותאים רבים, ובתרביות תאים רק מעט סוגי תאים.

ב) שימוש בסימולציות מחשב: כיום משתמשים בסימולציית מחשב בכדי לדמות את המבנה התלת-ממדי של מולקולות (בדרך כלל חלבונים) שהינן מטרות לפעולה אפשרית של תרופות חדשות, אך עדיין נצטרך לבצע ניסוי בחייה על מנת ללמוד כיצד בדיוק תשפיע התרופה בגוף השלם, וזאת עקב המורכבות הגדולה של פעולת התאים והגוף

ג) שימוש ברקמות אנושיות במערכות חוץ גופניות (in vitro): במספר מצומצם של מצבים, ניתן להשיג רקמות אדם לאחר המוות, או בעקבות פעולות כירורגיות מסויימות, לשם ביצוע ניסוי in vitro. כיום משקיעים גם בפיתוח מערכות in vitro הבנויות מתאים של רקמות אנושיות בניסיון לשחזר את הפעולה של רקמה שלמה, כגון רקמת ריאה או כלי דם. המודלים הללו טרם הגיעו לדרגת פעילות שיכול לתרום לפיתוח טיפולים ותרופות חדשות.

חברה המפתחת תרופות בישראל  והרוצה לעשות בו שימוש במדינות העולם המערבי המפותח תשתמש באחת מהחלופות העומדות לרשותה רק אם זו מקובלת על הגורמים הרגולטוריים בחו"ל, דוגמאת ה-FDA.