מדיניות

ניסויים בבעלי חיים עוברים מסלול שנועד להקפיד ולוודא כי הניסוי נעשה רק לאחר שנבחנו כל החלופות. הניסויים עוברים ומקבלים את האישורים הדרושים על ידי הוועדות המוסדיות המורכבות ממדענים, וטרינר מומחה האמון על רווחת החיות, עו"ד, חוקר מתחום מדעי הרוח ונציג הציבור.

חשוב להדגיש כי המדע, כפעילות אנושית, מתבסס ומתקדם תוך תחרות ובקרה הדדית מתמדת של עמיתים המומחים בתחומי מחקר מיוחדים. בקרת עמיתים הוכיחה עצמה כיעילה מאוד לקידום המדע ואנו בטוחים כי מנגנון זה יעיל ביותר ובנוסף מאפשר את רווחת החיות.