ניסויים במדינת ישראל

  • לצורך בקרה ופיקוח על הניסויים הוקמה במשרד הבריאות מועצה בת 23 חברים ממשרדי הממשלה השונים, האקדמיה והרפואה (ביניהם משפטנים, רופאים ווטרינרים, מדענים מתחומי מדעי הרוח והטבע), ו-3 נציגי עמותות למען בעלי חיים. רוב חברי המועצה אינם מבצעים ניסויים בבעלי חיים.
  • אין בעולם מדינה נאורה שאסרה על ניסויים בבעלי חיים והחוקים במדינת ישראל דומים לחוקים במדינות מהמתקדמות בעולם.
  • מספר בעלי החיים המשמשים לניסויים בארץ (בהשוואה לגודל האוכלוסיה) דומה, ואף נמוך בהשוואה למדינות בגודל דומה ורמת מחקר ביו-רפואי טובה.
  • המחקר הביו-רפואי הבסיסי חיוני לשם פיתוח תעשיית התרופות והביוטכנולוגיה הדרושים לשם ביסוסה הכלכלי של מדינת ישראל.
  • הניסויים בבעלי חיים שימשו לאורך השנים לפיתוח תרופות, טיפולים רפואיים (כדוגמא ניתוחי השתלה, תומכונים (סטנטים) וטיפולי הפריה), ותרמו רבות להעלאת תוחלת החיים ולשיפור איכות החיים של כולנו.