מרכז ההורדות

חוברת הדרכה לשימוש ואחזקת בעלי חיים למחקר
שימוש ואחזקת בע"ח  
מצגת להוראה
להורדת מצגת בנושא רפואה וניסויים בבעלי חיים לחץ על הקישור